Gratulerer, du har gjort et superklokt valg!

Info om din brukerkonto blir sendt til deg på e-postadressen som
er knyttet til PayPal-kontoen du betalte med snart.

- Hilde 🙂